Yrittäjä, insinööri

 

Tietokonetekniikan insinööri, terveydenhuollon järjestelmien ohjelmistokonsultti.

Järjestötoiminta

 

Erityisesti koiriin ja riistahallintoon liittyvä järjestötoiminta, mm. Kennelliiton hallitus ja rotujärjestöjen tehtävissä. 

Luottamustehtävät

 

Mukana kuntapolitiikassa jo 90-luvulta lähtien, mm. maakuntavaltuustossa ja nyt POPsoten laajassa ohjausryhmässä.

Kriha, metsästäjä, keräilijä

 

Wikipedia: "Metsästäjä-keräilijät ovat ihmisiä, jotka hankkivat ravintonsa suoraan luonnosta metsästämällä, kalastamalla ja keräilemällä."

Tarvitsemme aluevaltuustoon kokoonpanon, joka edustaa laajapohjaisesti alueen asukkaita. Valtuustossa on oltava riittävä määrä pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Kaikki tähän merkittävään rakenteelliseen muutokseen liittyvä digitalisaation ja tietojärjestelmien kehittäminen vaatii myös näiden ammattialojen osaamista - päätöksenteossakin. 

Oulun alue ympäristöineen edustaa määrällisesti suurinta osaa koko hyvinvointialueen asukkaista. Alueellisen kattavuuden saavuttamiseksi ja suurten etäisyyksien vuoksi on turvattava edustuksellisuus myös reuna-alueilta - kuten esim. Oulun eteläisen alueelta!

Ehdolla aluevaaleissa 2022!